Godalni orkester

Godalni orkester Glasbene šole Radovljica sestavljajo učenci violine, viole in violončela od 4. do 8. razreda in učenci, ki so že zaključili šolanje na GŠ Radovljica, pa želijo nadaljevati z igranjem v orkestru.

Godalni orkester ima vaje ob ponedeljkih od 18.00 do 19.30, pred nastopi pa še intenzivne sobotne vaje.

Preko skupinskega igranja orkester spodbuja učence k medsebojnemu sodelovanju, usklajenosti, natančnosti, sproščenemu igranju in preko različnih zvrsti glasbe še povečuje ljubezen do instrumenta oz. glasbe. Orkester je nenazadnje tudi priložnost za druženje in medsebojno povezovanje učencev, pa tudi možnost, da učenec po končani nižji glasbeni šoli ostane v stiku z instrumentom in ohranja ter nadgrajuje pridobljeno znanje in veselje do igranja.

Godalni orkester GŠ Radovljica pod vodstvom mentorja Petra Avšiča (akademski glasbenik violončelist in profesor violončela) zelo uspešno sledi zastavljenim ciljem. V času delovanja je že petkrat nastopil na revijah godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol, vsako leto na prazničnem novoletnem koncertu in na zaključnem nastopu orkestrov GŠ Radovljica. Orkester sodeluje tudi na drugih nastopih v okviru GŠ Radovljica in občine.