Harmonikarski orkester

Mlajši harmonikarski orkester GŠ Radovljica spreminja zasedbo skoraj vsako leto, saj boljši učenci največkrat prestopijo v starejši harmonikarski orkester. Tudi izbira programa je največkrat bolj zabavna, saj samo tako učenci z večjim veseljem obiskujejo orkester. Primarna naloga orkestra je kolektivno delovanje, kjer posameznik ne more in ne sme izstopati. Vodja orkestra je Gašper Primožič.

harmonikarski orkester