V GŠ Radovljica lahko opravljajo izpit iz petja, instrumenta ali nauka o glasbi tudi učenci, ki niso vpisani v izobraževalni program.
Ob prijavi na privatni izpit je potrebno predložiti:

  • pisno prošnjo za opravljanje privatnega izpita,
  • med letom predelano snov (na prijavnici k izpitu),
  • za izpit pripravljeno snov (tudi dodatno snov, če jo je določil strokovni aktiv učiteljev naše šole).

SPLOŠNO o izpitu za instrument in nauk o glasbi

(velja za kandidate, ki ne obiskujejo Glasbene šole Radovljica)

Učenec se mora prijaviti k izpitu najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, odjaviti pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita s prošnjo za opravljanje izpita in izpolnjeno Prijavnico k izpitu (DZS – Obr. 1,93).

Rok za prijavo je 5. 6. 2024

Rok plačila je 12. 6. 2024

V prijavnici, ki jo lahko dvignete na šoli, mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi posvetuje z vodjo oddelka za posamezen inštrument na naši šoli.

Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom. Na izpit pride učenec z učiteljem in korepetitorjem.

Šola pisno obvesti učenca o času izpita. Obvestilu priloži položnico za plačilo stroškov izpita, ki morajo biti poravnani pred opravljanjem izpita.

IZPIT IZ NAUKA O GLASBI

(velja za kandidate, ki ne obiskujejo Glasbene šole Radovljica in za učence, ki opravljajo popravni izpit)

Potek izpita: pisni del (45 minut), ustni del (10-15 minut)

Izpit pisnega dela bo 20. 6. 2024

Izpit ustnega dela bo 21. 6. 2024

Dovoljene potrebščine za pisni del izpita: svinčnik, radirka, šilček, klaviatura

Opomba: pri pisnem delu izpita starši in mentor niso prisotni, pri ustnem delu izpita je lahko prisoten samo mentor

Vsebino izpita si oglejte v spodaj pripetih datotekah.

Izpitna snov po razredih:

Nauk o glasbi, 1. razred

Nauk o glasbi, 2. razred

Nauk o glasbi, 3. razred

Nauk o glasbi, 4. razred

Nauk o glasbi, 5. razred

Nauk o glasbi, 6. razred

CENA PRIVATNEGA IZPITA

Cena privatnega izpita v skladu s sklepom seje Sveta Glasbene šole Radovljica z dne 6. 3. 2006 in Navodili ravnatelja Glasbene šole Radovljica o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo z dne 10. 4. 2012, znaša 64,00 EUR.

V primeru, da ima učenec opravljenih 6 razredov nauka o glasbi v državni glasbeni šoli izjemoma plača ceno za privatni izpit iz instrumenta 34,00 EUR, cena privatnega izpita iz nauka o glasbi znaša 30,00 EUR.