V GŠ Radovljica lahko opravljajo izpit iz petja, instrumenta ali nauka o glasbi tudi učenci, ki niso vpisani v izobraževalni program.
Ob prijavi na privatni izpit je potrebno predložiti:

  • pisno prošnjo za opravljanje privatnega izpita,
  • med letom predelano snov (na prijavnici k izpitu),
  • za izpit pripravljeno snov (tudi dodatno snov, če jo je določil strokovni aktiv učiteljev naše šole).

Privatni izpiti bodo predvidoma potekali 16. in 17. junija 2022, podrobnosti (rok prijave in plačila stroškov) bodo v maju 2022 objavljene na spletni strani šole.