Kitarski ansambel

Kitarski ansambel Glasbene šole Radovljica pod vodstvom Zorana Kaličanina deluje od šolskega leta 2008/09. V njem sodelujejo učenci od 5. letnika glasbene šole dalje in nekateri, ki so osnovno glasbeno šolanje že zaključili, vendar se z veseljem udeležujejo vaj in nastopov.

Vsako leto nastopijo na tradicionalnem božičnem koncertu GŠ Radovljica in na nastopu ob zaključku šolskega leta. Sodelujejo tudi kot gostje na raznih prireditvah in slavnostih v občini Radovljica.