Pouk komorne igre je organiziran v skladu s Pravilnikom o šolskem redu za glasbene šole glede na potrebe in repertoar ter v dogovoru z učiteljem in ravnateljem. Za učence, ki imajo komorno igro v učnem načrtu, je udeležba obvezna, za ostale prostovoljna.

Na GŠ Radovljica deluje več komornih skupin:

  • godalni trio, mentor Tomaž Pinter
  • kvintet harmonik, mentor Mitja Jeršič
  • bohinjska skupina harmonikarjev, mentor Tomaž Cilenšek
  • skupina čel, mentor Peter Avšič
  • klavirski trio, mentor Marko Stajnko
  • kvartet citer, mentorica Urška Praprotnik Zupan
  • trio kitar v Bohinju, mentor Ravi Shrestha
  • trio kitar v Radovljici, mentor Ravi Shrestha

in nekaj priložnostno sestavljenih komornih skupin.