Od šolskega leta 2017/18 dalje v GŠ Radovljica izvajamo tudi program po modulu Avsenikova glasba. Za standardno zasedbo pri izvajanju le-te velja kvintet: trobenta, klarinet, harmonika, kitara in bariton oz. kontrabas ter pevci. Znotraj te vokalno-inštrumentalne zasedbe pa delujejo tri večje podskupine ali sekcije s točno določenimi funkcijami, to so: pevska sekcija, duet trobente in klarineta ter ritmično-harmonična sekcija.
Med cilji in nalogami modula Avsenikova glasba so:

  • odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti za igranje Avsenikovega sloga igranja,
  • izobraževanje za pravilen način izvajanja Avsenikove glasbe,
  • načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva in ozaveščanje glasbene identitete, ki sloni na pojmu Avsenik,
  • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz slovenske tradicije.

Izobraževanje v programu traja 6 let. 4 leta so namenjena pridobivanju osnovnih znanj pri inštrumentu, petju in teoriji glasbe (program Glasba), zadnji dve leti pa pridobivanju specialnih znanj, ki so povezana z interpretacijo Avsenikove glasbe in značilna za ta modul.