Nauk o glasbi kot predmet preko različnih glasbenih dejavnosti spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti in spretnosti ter glasbenih znanj. Ker pouk poteka le enkrat tedensko (kar je za napredovanje premalo treninga), je domače delo obvezno. Za kvalitetno delo upoštevajmo, da je pomembno tudi:

  • prinašanje vseh potrebščin, točen prihod v GŠ in redno opravljanje domačih nalog (če smo bili odsotni, se o učni temi in domači nalogi pozanimamo pri sošolcih);
  • doma vadimo po korakih in navodilih, ki jih preizkusimo že v šoli, doma je z enakim delom potrebno nadaljevati;
  • datumi ocenjevanj so znani vnaprej, preverjanje znanja poteka sprotno.

SODELOVANJE S STARŠI

OPRAVIČILA odsotnosti od pouka najkasneje v petih dneh po odsotnosti starši sporočijo ustno ali učenci prinesejo pisno.

OBVESTILA s strani GŠ pošljemo po elektronski pošti ali sms-sporočilu, visela bodo tudi na vratih učilnice.