Otroški pevski zbor

Otroški pevski zbor je začel delovati v šolskem letu 2015/16 pod vodstvom Dejana Rihtariča.

V otroški pevski zbor so vabljeni otroci stari od 7 do 12 let, obiskujejo pa ga lahko učenci vseh oddelkov GŠ Radovljica in zunanji.
Učenci razvijajo glasbene in glasovne sposobnosti ter vokalno tehniko, občutek za interpretacijo, negujejo odnos do izvirne slovenske ljudske pesmi in umetne zborovske glasbe, glasbenih izročil drugih narodov in kultur.