Pihalni orkester

Pihalni orkester Glasbene šole Radovljica je bil ustanovljen leta 2005. Umetniški vodja in dirigent je bil štiri leta Luka Kemperle. Za njim je orkester prevzel Gregor Vindiš, trenutno pa ga vodi Dejan Rihtarič. Večletne želje otrok, staršev in okolja, da učenci pihal, trobil in tolkal spoznajo tudi delo v skupini in si na tak način naberejo drugačne izkušnje skupinskega igranja, so se tako uresničile.

Orkestrska igra je pomembno dopolnilo in tudi nadgradnja učenja solističnega orkestrskega instrumenta in ima izrazito povezovalno vlogo med njimi. Orkestrsko delo je v glasbenem šolstvu obvezen predmet za učence od 4. letnika šolanja dalje. Učenci izkušnje orkestrske igre s pridom uporabljajo kasneje, ko se vključujejo v amaterske skupine, odrasle pihalne godbe ali nadaljujejo glasbeno šolanje.

Člane pihalnega orkestra enkrat letno odpeljemo na dvodnevne intenzivne vaje izven radovljiške občine. Teh se že vnaprej veselijo, saj tam preživijo veliko lepih skupnih trenutkov, pridobijo pa tudi dodatno znanje pred pomembnimi nastopi.

Pihalni orkester je že večkrat nastopil na revijah pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol, na prireditvi Evropska vas, na samostojnih koncertih na Linhartovem trgu pred šolo, na novoletnih nastopih, zaključnih junijskih koncertih, sodeluje na pomembnih dogodkih v okviru občine (npr. Festival čokolade), bil pa je tudi na gostovanju v Nitri na Slovaškem.