Prispevki

Prispevki, ki jih plačujejo starši oz. skrbniki za učence glasbene šole, so namenjeni pokrivanju tistega dela materialnih stroškov šole, za katerega ne zagotavlja sredstev ustanovitelj.

Prispevki staršev (ne glede na odsotnost!) so:
*odločite se za enkratni znesek ali mesečno 10 obrokov

enkratni znesek mesečno 10 obrokov
vpisnina 20,00 € /
inštrument z naukom o glasbi 260,00 € 26,00 €
samo nauk o glasbi 180,00 € 18,00 €
predšolska glasbena vzgoja 180,00 € 18,00 €
glasbena pripravnica 180,00 € 18,00 €
plesna pripravnica in balet 350,00 € 35,00 €
izposojnina oz. obrabnina glasbil 140,00 € 14,00 €

Če obiskuje Glasbeno šolo Radovljica več otrok iz ene družine, plačuje najstarejši otrok v glasbeni šoli polno šolnino, vsak naslednji pa znižano, razen če obiskuje samo skupinski pouk (nauk o glasbi, glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja, plesna pripravnica, balet).

Nadstandardni program se v celoti pokriva iz prispevkov staršev: 650 € letno ali mesečno 10 obrokov po 65 €.

Za višino denarnega prispevka staršev v šolskem letu 2018/2019 za šolanje otrok v Glasbeni šoli Radovljica imamo soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Načini prejemanja računov

Možnosti prejemanja računov za prispevek staršev za šolanje otrok v glasbeni šoli:
1. Papirna oblika
2. Pošiljanje računov v pdf obliki na vaš elektronski naslov
3. Preko direktne obremenitve vašega bančnega računa, t. i. trajnik, v tem primeru vam pošljemo obrazec, ki ga podpisanega vrnete
4. E-račun preko vaše spletne banke:
Prijava na e-račune za prispevek šolanja otrok v Glasbeni šoli Radovljica se izvede preko vašega bančnega programa (BankaNET, ABANET, Link …), kjer izpolnite vlogo za prijavo/odjavo prejemanja e-računov. Med izdajatelji e-računov izberete zavod Glasbena šola Radovljica in izpolnite še vse ostale zahtevane podatke.
Vašo prijavo bomo prejeli na portal UJPnet. Prosimo vas, da nas o vaši prijavi v e-račun obvestite tudi na mail:

racunovodstvo@gs-radovljica.si.

Starši, ki boste opravili prijavo na e-račun, boste v naši aplikaciji za izdajanje računov označeni kot plačnik položnice oz. računa.

Odločitev o morebitni spremembi načina prejemanja računov nam sporočite na elektronski naslov: racunovodstvo@gs-radovljica.si.