Prispevki

Prispevki, ki jih plačujejo starši oz. skrbniki za učence glasbene šole, so namenjeni pokrivanju tistega dela materialnih stroškov šole, za katerega ne zagotavlja sredstev ustanovitelj. Višino prispevkov določa Pravilnik o šolskih pristojbinah v Glasbeni šoli Radovljica, ki je bil sprejet na 2. seji Sveta Glasbene šole Radovljica dne 1.3.2023 in je stopil v veljavo z dnem 1.9.2023.

Višina letnih prispevkov na otroka (akontacija materialnih stroškov):

 • vpisnina – 20,00 € (enkratni znesek),
 • program glasba – 280,00 € (mesečni obrok 28,00€),
 • program modul Avsenik – 280,00 € (mesečni obrok 28,00€),
 • pouk predšolske glasbene vzgoje – 180,00 € (mesečni obrok 18,00€),
 • glasbene pripravnice – 180,00 € (mesečni obrok 18,00€).

Letni prispevki za nadstandardni program znašajo:

 • nadstandardni program glasba – 700,00 € (mesečni obrok 70,00€),
 • nadstandardni program modul Avsenik – 700,00 € (mesečni obrok 70,00€),
 • nadstandardni program ples in balet – 350,00 € (mesečni obrok 35,00€),
 • nadstandardni program baletni vrtec – 250,00 € (mesečni obrok 25,00€).

Če obiskuje Glasbeno šolo Radovljica več otrok iz ene družine, plačuje najstarejši otrok v glasbeni šoli polno šolnino, vsak naslednji pa znižano, razen če obiskuje samo skupinski pouk (nauk o glasbi, glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja, plesna pripravnica, balet). Za drugega otroka se plača 61,5 % cene in za vsakega naslednjega otroka 42 % polne cene ustreznega prispevka. V primeru izpisa med šolskim letom so starši dolžni poravnati še obrok pripadajočih prispevkov za mesec, v katerem je šola prejela pisno vlogo za izpis. Šola lahko učencem glasbene šole Radovljica izposodi inštrumente, ki jih ne potrebuje za izvajanje izobraževalnega programa oziroma jih nabavi za te namene. Šola lahko izposodi inštrumente, ki jih ne potrebuje za izvajanje izobraževalnega programa za (določen) krajši čas drugi glasbeni šoli oziroma ljubiteljskemu društvu, ki sodeluje s šolo, in v izjemnih primerih tudi fizični osebi, ki ni učenka ali učenec Glasbene šole Radovljica (dalje: zunanji uporabniki).

Višina prispevka za izposojo inštrumenta na letni ravni ne sme presegati 30% cene enakega novega inštrumenta. Mesečni prispevki za izposojo osnovnega šolskega instrumenta:

 • za učence Glasbene šole Radovljica je 14,00 EUR.
 • za javni zavod, neprofitne organizacije in fizične osebe je 25,00 EUR.

V mesečni prispevek se štejeta tudi meseca, v katerih je bil inštrument izposojen in vrnjen. Dnevni prispevki za izposojo ostalih šolskih instrumentov se določijo s pogodbo glede na nabavno vrednost posameznega inštrumenta.

Načini prejemanja računov: Možnosti prejemanja računov za prispevek staršev za šolanje otrok v glasbeni šoli:
1. Papirna oblika
2. Pošiljanje računov v pdf obliki na vaš elektronski naslov
3. Preko direktne obremenitve vašega bančnega računa, t. i. trajnik, v tem primeru vam pošljemo obrazec, ki ga podpisanega vrnete
4. E-račun preko vaše spletne banke:
Prijava na e-račune za prispevek šolanja otrok v Glasbeni šoli Radovljica se izvede preko vašega bančnega programa (BankaNET, ABANET, Link …), kjer izpolnite vlogo za prijavo/odjavo prejemanja e-računov. Med izdajatelji e-računov izberete zavod Glasbena šola Radovljica in izpolnite še vse ostale zahtevane podatke.
Vašo prijavo bomo prejeli na portal UJPnet. Prosimo vas, da nas o vaši prijavi v e-račun obvestite tudi na mail: racunovodstvo@gs-radovljica.si. Starši, ki boste opravili prijavo na e-račun, boste v naši aplikaciji za izdajanje računov označeni kot plačnik položnice oz. računa. Odločitev o morebitni spremembi načina prejemanja računov nam sporočite na elektronski naslov: racunovodstvo@gs-radovljica.si.