Privatni izpiti veljajo za kandidate, ki ne obiskujejo Glasbene šole Radovljica.

Učenec se mora prijaviti k izpitu najkasneje do 10. 6. 2021, s prošnjo za opravljanje izpita in izpolnjeno Prijavnico k izpitu (DZS – Obr. 1,93).

V prijavnici, ki jo lahko dvignete na šoli, mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi posvetuje z vodjo oddelka za posamezen inštrument na naši šoli.

Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom. Na izpit pride učenec z učiteljem in korepetitorjem.

Šola pisno obvesti učenca o natančnem času izpita (predvidoma 21. in 22. 6. 2021). Obvestilu priloži položnico za plačilo stroškov izpita, ki morajo biti poravnani pred opravljanjem izpita oz. najkasneje do 17. 6. 2021.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na: Žan Legat: pomocnik@gs-radovljica.si

V letošnjem šolskem letu bodo izpiti potekali:

 

NAUK O GLASBI:

PISNI DEL:

ponedeljek, 21. 6. 2021, učilnica št. 11

od 15h naprej

 

NAUK O GLASBI:

USTNI DEL: torek, 22. 6. 2021, učilnica št. 11

od 15h naprej

 

O izpitu iz inštrumenta boste kandidati obveščeni naknadno.