Privatni izpiti veljajo za kandidate, ki ne obiskujejo Glasbene šole Radovljica.

Učenec se mora prijaviti k izpitu najkasneje do 8. 6. 2023, s prošnjo za opravljanje izpita in izpolnjeno Prijavnico k izpitu (DZS – Obr. 1,93).

V prijavnici, ki jo lahko dvignete na šoli, mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi posvetuje z vodjo oddelka za posamezen inštrument na naši šoli.

Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom. Na izpit pride učenec z učiteljem in korepetitorjem.

Šola bo po 9. 6. 2023 pisno obvestila učence o natančnem času izpita. Obvestilu bo priložena položnica za plačilo stroškov izpita, ki mora biti poravnana pred opravljanjem izpita oz. najkasneje do 15. 6. 2023.

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na: Žan Legat: pomocnik@gs-radovljica.si

V letošnjem šolskem letu bodo izpiti potekali:

NAUK O GLASBI:

PISNI DEL: torek, 20. 6. 2023, učilnica št. 11

NAUK O GLASBI:

USTNI DEL: sreda, 21. 6. 2023, učilnica št. 11

O izpitu iz inštrumenta boste kandidati obveščeni.