Program

Izobraževalni program Glasbene šole Radovljica obsega naslednje skupine učnih predmetov:
godala: violina, viola, violončelo
pihala: flavta, klarinet, fagot, saksofon
trobila: trobenta, pozavna, tuba in druga konična trobila
tolkala
petje
inštrumenti s tipkami: klavir, orgle, harmonika
brenkala: kitara, citre
kljunasta flavta
ljudska glasbila: citre, diatonična harmonika (nadstandard)
nauk o glasbi in solfeggio
komorna igra
orkestri
otroški pevski zbor
predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica
plesna pripravnica (nadstandard) in baletni vrtec
balet (nadstandard)

Od šolskega leta 2010/11 dalje traja šolanje pri večini instrumentov osem let (nižja stopnja 6, višja pa 2 leti). Izjema so le orgle (2 + 2 leti) ter petje in citre (4 + 2 leti).

Delo pri predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici poteka skupinsko enkrat tedensko po 45 oz. 60 minut.
Pouk plesne pripravnice poteka dvakrat tedensko po 45 minut.

Pouk baleta poteka dvakrat tedensko po 60 minut.

Pouk instrumenta poteka individualno dvakrat tedensko po 30 oz. 45 minut (izjemoma, zaradi utemeljenih razlogov, po dogovoru z učiteljem in z dovoljenjem ravnatelja enkrat tedensko).

Pouk nauka o glasbi in solfeggia poteka skupinsko, in sicer enkrat tedensko po 45 oz. 60 minut (odvisno od velikosti skupine).

Nauk o glasbi (ali solfeggio) je obvezen predmet poleg instrumenta. Korepeticije, orkestri in komorno-ansambelska igra so tudi obvezni predmeti, ki jih učencu določi učitelj predmeta glede na predmetnik in presojo učenčevih sposobnosti.

V šolskem letu 2023/24 bodo na šoli delovali naslednji orkestri in komorni sestavi:
Godalni orkester: enkrat tedensko po 90 minut
Dirigent: Peter Avšič
Pihalni orkester: enkrat tedensko po 90 minut
Dirigent: Dejan Rihtarič
Starejši harmonikarski orkester: enkrat tedensko po 90 minut
Dirigent: Gašper Primožič
Mlajši harmonikarski orkester: enkrat tedensko po 90 minut
Dirigent: Gašper Primožič
Kitarski ansambel: enkrat tedensko po 90 minut
Dirigent: Zoran Kaličanin
Kitarski ansambel: enkrat tedensko po 60 minut
Dirigent: Ravi Shrestha

Kvintet harmonik, trio klarinetov, godalni trio, klavirski trio, trio fagotov, trio Truba-dur, skupina harmonik v Bohinju, citrarska skupina in druge, priložnostno sestavljene komorne skupine

Modul Avsenikova glasba
Od šolskega leta 2017/18 dalje v GŠ Radovljica izvajamo tudi program po modulu Avsenikova glasba. Za standardno zasedbo pri izvajanju le-te velja kvintet: trobenta, klarinet, harmonika, kitara in bariton oz. kontrabas ter pevci. Znotraj te vokalno-inštrumentalne zasedbe pa delujejo tri večje podskupine ali sekcije s točno določenimi funkcijami, to so: pevska sekcija, duo trobente in klarineta ter ritmično-harmonična sekcija.

Med cilji in nalogami modula Avsenikova glasba so:
• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti za igranje Avsenikovega sloga igranja,
• izobraževanje za pravilen način izvajanja Avsenikove glasbe,
• načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva in ozaveščanje glasbene identitete, ki sloni na pojmu Avsenik,
• vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz slovenske tradicije.

Izobraževanje v programu traja 6 let. 4 leta so namenjena pridobivanju osnovnih znanj pri inštrumentu, petju in teoriji glasbe, zadnji dve leti pa pridobivanju specialnih znanj, ki so povezana z interpretacijo Avsenikove glasbe in značilna za ta modul.