Splošne informacije

• Šola deluje na lokaciji štirih občin Gorenjske in ima naslednje oddelke:
Oddelek Radovljica
Oddelek Bled
Oddelek Bohinjska Bistrica
Oddelek Gorje

• Šolski okoliš: območje občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj.
• Prostorski pogoji: vzgojno-izobraževalno in umetniško delo Glasbene šole Radovljica izvajamo v Radovljici v prostorih mestne graščine, v kateri je 19 učilnic za izvajanje individualnega in skupinskega pouka, zbornica, manjša dvorana za nastope in uprava šole.
• Dislocirani oddelki: gostujejo v prostorih osnovnih šol na Bledu, Bohinjski Bistrici, v Lipnici, v Kulturnem domu J. Ažmana v Bohinjski Bistrici, v godbenih prostorih Pihalnega orkestra Lesce ter v stavbi nekdanjega Zasebnega zavoda GŠ Avsenik v Begunjah.

Organi upravljanja Glasbene šole
Svet šole je bil izvoljen septembra 2016 za štiriletno obdobje. Sestavljajo ga:
• predstavniki delavcev šole: Gašper Primožič (predsednik), Tomaž Cilenšek, Jacinta Žmitek, Ravi Shrestha in Martin Janežič,
• predstavniki ustanovitelja: Mateja Bajt, Stanko Praprotnik in Dušan Kopušar,
• predstavniki staršev: Franci Šemrl, Simona Jug Arih in Metod Gaber.

Svet staršev sestavljajo starši iz različnih občin šolskega okoliša in različnih oddelkov. Več…

Ravnatelj: Marko Možina
Strokovni organi: učiteljski zbor, strokovni aktivi

Hišni red si lahko prenesete tukaj.