Splošne informacije

Glasbena šola Radovljica je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja dejavnost osnovnega glasbenega izobraževanja že od leta 1956. Šola omogoča učencem pridobitev splošne glasbene in kulturne razgledanosti in udeležbo na različnih tekmovanjih, najbolj nadarjene pa pripravlja na nadaljnje glasbeno izobraževanje. Šola izvaja program predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice ter program glasba, pri katerem se učenci lahko odločijo za igranje različnih glasbenih inštrumentov (violina, viola, violončelo, flavta, kljunasta flavta, klarinet, fagot, saksofon, trobenta, pozavna, tuba, evfonij, rog, klavir, harmonika, orgle, kitara, citre). Učenci se lahko odločijo tudi za petje ali ples (balet, plesna pripravnica, baletni vrtec). Obenem obiskujejo še nauk o glasbi, solfeggio ter komorno igro in sodelujejo v orkestrih (kitarski, pihalni, godalni, harmonikarski). Šola nudi tudi nadstandardni program glasba in modul Avsenikova glasba. Učenci skozi vse leto nastopajo na internih in javnih nastopih. Učenci in orkestri se tako pogosto predstavljajo zunaj svojih učilnic in s svojo glasbo bogatijo kulturno podobo v občini.

Za več podrobnih informacij si lahko ogledate šolsko publikacijo – v celotni obliki ali v obliki brošure:

Šolska publikacija – brošura
Šolska publikacija 2023/2024

• Šola deluje na lokaciji štirih občin Gorenjske in ima naslednje oddelke:
Oddelek Radovljica
Oddelek Bled
Oddelek Bohinjska Bistrica
Oddelek Gorje

• Šolski okoliš: območje občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj.
• Prostorski pogoji: vzgojno-izobraževalno in umetniško delo Glasbene šole Radovljica izvajamo v Radovljici v prostorih mestne graščine, v kateri je 19 učilnic za izvajanje individualnega in skupinskega pouka, zbornica, manjša dvorana za nastope in uprava šole.
• Dislocirani oddelki: gostujejo v prostorih osnovnih šol na Bledu, Bohinjski Bistrici, v Lipnici, v Kulturnem domu J. Ažmana v Bohinjski Bistrici, v godbenih prostorih Pihalnega orkestra Lesce ter v stavbi nekdanjega Zasebnega zavoda GŠ Avsenik v Begunjah.

Organi upravljanja Glasbene šole
Svet šole je bil izvoljen septembra 2020 za štiriletno obdobje. Sestavljajo ga:
• predstavniki delavcev šole: Mitja Jeršič (predsednik), Lucija Verdnik, Jacinta Žmitek, Ravi Shrestha in Tamara Krajnc Stepišnik
• predstavniki ustanovitelja: Mateja Bajt, Stanko Praprotnik in Andraž Peterman,
• predstavniki staršev: Matjaž Glavač, Metod Gaber in Neža Mezeg.

Svet staršev sestavljajo starši iz različnih občin šolskega okoliša in različnih oddelkov.

Ravnatelj: Marko Možina
Strokovni organi: učiteljski zbor, strokovni aktivi

Hišni red si lahko prenesete tukaj.

Dokument o varovanju osebnih podatkov si lahko ogledate spodaj.

Image_001