Sprejemni preizkusi pred vpisom v šolsko leto 2019/20 bodo potekali 24., 25. in 27. maja 2019. Na sprejemni preizkus se je treba predhodno prijaviti od ponedeljka, 6. maja, do petka, 10. maja, in to preko e-prijave na spletni strani šole ali iste dni v tajništvu Glasbene šole Radovljica (9h-13h, ČET: 11h-17h).

Za vpis v predšolsko glasbeno vzgojo (letnik rojstva 2014), glasbeno pripravnico (letnik rojstva 2013) in baletni oddelek (6, 7, 8 in 9 let stari otroci) sprejemni preizkus ni potreben. Vpis v te skupine kakor tudi vpis sprejetih učencev k individualnemu pouku inštrumentov in petja bosta potekala 6., 7. in 10. junija 2019 v tajništvu šole.

DODATNA POJASNILA PRED VPISOM