Svet staršev

Člani:

Adžič, Suzana ; suzana.adzic@guest. arnes. si
Debelak, Gregor ; gregor.debelak@gmail.com
Fajdiga, Maja ; maja.fajdiga.komar@gmail.com
Gaber, Metod (namestnik predsednika) ; metod.gaber@gmail.com
Jug Arih, Simona ; sianarih@gmail.com
Kouřilová, Tereza ; terezkou@gmail.com
Papler, Polonca ; polona.kolsek@guest.arnes.si
Pavlič, Tinkara ; tina.pavlic@telemach.net
Resman, Ana ; resman.ana@gmail.com
Šemrl, Franci (predsednik) ; franci.semrl@guest.arnes.si