Svet zavoda

Člani novega sveta šole so bili izvoljeni jeseni 2020 za štiriletno obdobje.

Sestavlja ga 11 članov (5 predstavnikov delavcev šole ter po 3 predstavniki ustanovitelja in staršev).

Predstavniki zaposlenih šole so: Mitja Jeršič (predsednik), Tamara Krajnc Stepišnik, Ravi Shrestha, Lucija Verdnik (namestnica predsednika), Hijacinta Žmitek.

Predstavniki ustanovitelja so: Mateja Bajt, Stanko Praprotnik, Andraž Peterman.

Predstavniki staršev so: Matjaž Glavač, Metod Gaber, Neža Mezeg.

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki vseh oddelkov na šoli.

Člani sveta staršev so: Sergeja Končnik, Gregor Debelak, Metod Gaber, Neža Mezeg (predsednica), Mija Kikelj, Natalija Korošec, Mateja Praprotnik Dolar, Maja Pivko, Anita Valjavec in Žan Šmid.