Pozdravljeni vsi skupaj!

Zaradi drugačnih časov se vam letos javljam malo drugače, na daljavo. Naj vas najprej povabim, da si lahko vse o delovanju naše šole, naših dogodkih in vsem dogajanju preberete na različnih zavihkih naše spletne strani (urniki…) www.gs-radovljica.si.

V šolskem letu 2020/21 je v našo glasbeno šolo vpisanih 466 učencev na kar smo zelo ponosni. Rad bi poudaril, da je glasbena šola javna šola. Izvajamo javno veljavni program, podobno kot v osnovni šoli. Vsi predmeti so obvezni. Zato naprošam vse starše, da jemljete obiskovanje glasbene šole resno in odgovorno. Na začetku bodo vaši otroci tudi doma potrebovali malo pomoči in seveda vaše spodbude, zato priporočam, da ste starši na začetku prisotni pri pouku inštrumenta.

Vsi urniki nauka o glasbi (NGL), plesne pripravnice (PP) in baleta, predšolske glasbene pripravnice (PGV) ter glasbene pripravnice (GP) bodo objavljeni preko naše spletne strani. Za urnik individualnega pouka vas bodo kontaktirali naši učitelji osebno.

Pouk individualnega pouka – inštrumenta se izvaja 2x tedensko po 30 min. Nauk o glasbi – 1x tedensko 45 oz. 60 min. Odvisno od velikosti skupin.

V 4. razredu poleg inštrumenta učenci dobijo še predmet komorne igre in orkestra. Na šoli imamo 4 različne orkestre (pihalni, godalni, harmonikarski in kitarski). Poleg tega v okviru programa izvajamo nastope (razredne, interne in javne). Letos bodo nastopi organizirani po priporočilih NIJZ. Vsak učenec naj bi nastopil 2x letno. Z nastopi želimo pokazati rezultate dela učencev in njihov napredek. Hkrati pa učencem omogočiti izkušnjo nastopanja pred starši in občinstvom.

O vseh ostalih podatkih o programih, ocenjevanju, nastopih in hišnem redu vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani, kjer bomo v mesecu septembru  objavili tudi šolsko publikacijo z zbranimi podatki o delovanju šole.

Pristojbine, ki jih plačujejo starši oz. skrbniki za redno vpisane učence glasbene šole, so namenjene za pokrivanje tistega dela materialnih stroškov šole, za katerega ne zagotavlja sredstev ustanovitelj se pravi občina.

Vsa vprašanja o delu in napredku vašega otroka boste urejali z razrednikom (učiteljem individualnega pouka). Govorilne ure učiteljev skupaj z njihovimi elektronskimi naslovi bodo objavljene na naši spletni strani.

V Glasbeni šoli Radovljica si želimo dobrega sodelovanja med šolo in starši, še posebej med starši, učitelji in učenci, saj je to pomemben dejavnik pri napredovanju naših učencev. Želimo si, da bi starši v čim večjem številu sodelovali na nastopih svojih otrok (po priporočilih NIJZ), da lahko učenec oziroma vaš otrok dobi občutek podpore in s tem še bolj z veseljem ustvarja.

Seveda pa včasih pride tudi do kakšnih težav. Želim, da jih starši in učitelji rešujete čim bolj samostojno. V primeru nerešljivosti, pa se lahko obrnete tudi name.

Vsi skupaj upamo, da novo šolsko leto 2020/21 začnemo čim bolj normalno z upoštevnajem priporočil NIJZ in da ostanemo zdravi.

Marko Možina, ravnatelj glasbene šole Radovljica