Vpis

Prijave za vpis v šolsko leto 2024/2025 bodo letos potekale od 6. do 23. maja preko spletne strani.

Vpišete se lahko preko naslednje povezave:

Prijava 2024/2025

Preizkusi glasbene nadarjenosti bodo 28. in 29. maja 2024.

POMEMBNA NOVOST: Na naslednji povezavi si lahko ogledate razpored sprejemnih izpitov:

Razpored sprejemnih izpitov

Vse informacije, ki jih potrebujete v zvezi z letošnjim vpisom, najdete spodaj:

VPIS V GLASBENO ŠOLO RADOVLJICA2024/2025 

1. PRIJAVA na sprejemni preizkus

Preizkus je potreben pred vpisom k individualnemu pouku inštrumentov in petja (otroci, stari 7 let in starejši). Prijava bo potekala od 6. do 23. maja 2024, in sicer preko e-prijave na naslednji povezavi:

Prijava 2024/2025

2. SPREJEMNI PREIZKUSI

  • Objavili bomo bo e-razpored, in sicer 24.5.2024 (spletna stran šole in oglasna deska).
  • Sprejemni preizkusi bodo potekali v torek, 28. maja, in sredo, 29. maja.
  • E-objava rezultatov sprejemnih preizkusov: na spletni strani.

3. DAN ODPRTIH VRAT

  • Sreda, 15.maj, ob 17.00 in 18.00 uri
  • Predstavitev inštrumentov in baleta – na spletni strani šole

4. VPIS NOVO SPREJETIH UČENCEV

Vpis novo sprejetih učencev v 1. razred bo na podlagi prijete vpisne dokumentacije potekal od 3. do 15. junija.

Vso pisno dokumentacijo z informacijami in navodili boste prejeli po pošti. Vpis poteka preko pošte.

5. VPIS V PROGRAME, ki ne potrebujejo sprejemnega preizkusa

  • Predšolska glasbena vzgoja (otroci, stari 5 let – leto rojstva 2019)
  • Glasbena pripravnica (otroci, stari 6 let – leto rojstva 2018)
  • Baletni oddelek (baletni vrtec, plesna pripravnica, balet): vključijo se otroci, ki so stari 4,5,6,7,8 let in starejši

Vpis na naslednji povezavi:

Vpis 2024/2025

Več informacij na: info@gs-radovljica.si

Obiščite nas na naši FB strani:

Splošne razširjene informacije o vpisu in pouku najdete spodaj:

Pet let stari otroci se lahko vpišejo v program Predšolska glasbena vzgoja. Program traja eno leto, vanj se lahko učenci vpišejo brez predhodnega preizkusa elementarnih glasbenih sposobnosti. Pouk poteka skupinsko enkrat tedensko 45 minut. V program Glasbene pripravnice se vpisujejo šestletni otroci oz. tisti, ki v koledarskem letu vpisa v glasbeno šolo dopolnijo starost šest let in so praviloma učenci prvega razreda devetletne osnovne šole. Tudi ta program poteka skupinsko, enkrat tedensko 60 minut. Vključevanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa. Uspešno končan program Pripravnice ni niti pogoj niti zagotovilo za nadaljevanje šolanja na izbranem inštrumentu. Učenci, ki se želijo vpisati k pouku inštrumenta, morajo opravljati preizkus glasbenih sposobnosti. Pri tem preizkusu ne ugotavljamo otrokovega glasbenega znanja, temveč glasbene in fizično-motorične sposobnosti, ki so potrebne za pouk posameznih glasbenih instrumentov. Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer dajemo prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih inštrumentov. Menjava inštrumenta v času šolanja je možna le izjemoma, če je pri izbranem inštrumentu dovolj prostora. Razpis za vpis bo objavljen v lokalnih časopisih, na šolski oglasni deski in spletni strani.

Sprejeti učenci dobijo pisno povabilo k vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto.

Za učence, ki so že vključeni v glasbeno šolo (2. in višji razred), bodo vpisne liste za novo šolsko leto zbrali razredniki.