Vpis

Pet let stari otroci se lahko vpišejo v program Predšolska glasbena vzgoja. Program traja eno leto, vanj se lahko učenci vpišejo brez predhodnega preizkusa elementarnih glasbenih sposobnosti. Pouk poteka skupinsko enkrat tedensko 45 minut. V program Glasbene pripravnice se vpisujejo šestletni otroci, oz. tisti, ki v koledarskem letu vpisa v glasbeno šolo dopolnijo starost šest let in so praviloma učenci prvega razreda devetletne osnovne šole. Tudi ta program poteka skupinsko, enkrat tedensko 60 minut. Vključevanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa. Uspešno končan program Pripravnice ni niti pogoj niti zagotovilo za nadaljevanje šolanja na izbranem inštrumentu. Učenci, ki se želijo vpisati k pouku inštrumenta, morajo opravljati preizkus glasbenih sposobnosti. Pri tem preizkusu ne ugotavljamo otrokovega glasbenega znanja, temveč glasbene in fizično-motorične sposobnosti, ki so potrebne za pouk posameznih glasbenih instrumentov. Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer dajemo prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih inštrumentov. Menjava inštrumenta v času šolanja je možna le izjemoma, če je pri izbranem instrumentu dovolj prostora. Razpis za vpis bo objavljen v lokalnih časopisih, na šolski oglasni deski in spletni strani.

Sprejeti učenci dobijo pisno povabilo k vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto.

Za učence, ki so že vključeni v glasbeno šolo (2. in višji razred), bodo vpisne liste za novo šolsko leto zbrali razredniki.