Vpis

Pet let stari otroci se lahko vpišejo v program Predšolska glasbena vzgoja. Program traja eno leto, vanj se lahko učenci vpišejo brez predhodnega preizkusa elementarnih glasbenih sposobnosti. Pouk poteka skupinsko enkrat tedensko 45 minut. V program Glasbene pripravnice se vpisujejo šestletni otroci, oz. tisti, ki v koledarskem letu vpisa v glasbeno šolo dopolnijo starost šest let in so praviloma učenci prvega razreda devetletne osnovne šole. Tudi ta program poteka skupinsko, enkrat tedensko 60 minut. Vključevanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa. Uspešno končan program Pripravnice ni niti pogoj niti zagotovilo za nadaljevanje šolanja na izbranem inštrumentu. Učenci, ki se želijo vpisati k pouku inštrumenta, morajo opravljati preizkus glasbenih sposobnosti. Pri tem preizkusu ne ugotavljamo otrokovega glasbenega znanja, temveč glasbene in fizično-motorične sposobnosti, ki so potrebne za pouk posameznih glasbenih instrumentov. Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer dajemo prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih inštrumentov. Menjava inštrumenta v času šolanja je možna le izjemoma, če je pri izbranem instrumentu dovolj prostora. Razpis za vpis bo objavljen v lokalnih časopisih, na šolski oglasni deski in spletni strani. Zbiranje prijav novih učencev za šolsko leto 2019/20 bo potekalo od ponedeljka, 6. 5. 2019, do petka 10. 5. 2019.

Sprejemni preizkusi bodo potekali 24., 25. in 27. maja 2019 (redni rok) in med 20. in 23. avgustom 2019 (naknadni rok, v kolikor bodo še prosta mesta).
Sprejeti učenci dobijo pisno povabilo k vpisu v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto.

Vpis sprejetih učencev v 1. razred bo potekal 6., 7. in 10. junija 2019 v tajništvu šole.

Za učence, ki so že vključeni v glasbeno šolo (2. in višji razred), bodo vpisne liste za novo šolsko leto zbrali razredniki.